Armoede en recht doen

Vorige week ging het over de verschillende vormen die armoede kan aannemen: echte armoede, een gevoel van armoede… Je zou bijna denken dat ik bedoel dat armoede niet zo erg is, dat het allemaal wel meevalt. Dat wil ik zeker niet zeggen! Sterker nog, in de Bijbel zie ik dat God ons keer op keer oproept om te zien naar de armen, op te staan tegen onrecht.

Het overwinnen van armoede is geen gebaar van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid
(‘Overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice’ ~ Nelson Mandela)

Er is zoveel scheef in deze wereld en de relatie tussen armoede en uitbuiting, onderdrukking en discriminatie is vrij gemakkelijk te leggen (denk aan de Roma die gediscrimineerd worden en die mede daardoor minder kansen hebben). En dat is zeker niet OK.

Onrecht is niet zoals God het bedoeld heeft. We zijn als mensen toch allemaal gelijk in Zijn ogen?

Vandaar dat ik de uitspraak van Mandela noem. Recht doen en armoede bestrijden zijn niet optioneel, het is niet vrijblijvend, het is geen liefdadigheid om zelf een goed gevoel te krijgen. Het is een daad van rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is een kenmerk van het Koninkrijk van God dat met de komst van Christus naar deze aarde aangebroken is.

Als je meer wilt lezen over uitbuiting, moderne slavernij, armoede en gerechtigheid, kijk dan eens op de website van International Justice Mission[1], Comensha[2]. of Micha Nederland.

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8)

Wat kan ik doen?
Bid. Ik geloof dat gebed het allerbelangrijkste is om mee te beginnen. Bid voor de wereld en situaties van onrecht. Bid voor rechtvaardigheid, dat het Koninkrijk van God steeds meer door zal breken.

Geef. Denk nog eens na over het geld dat jou is toevertrouwd. Hoe kun je daar verantwoord mee omgaan? Hoe kun je het besteden aan eerlijke en duurzame producten? (Daar zou ik nog een aantal artikelen aan kunnen wijden 🙂 )

Bewust leven
Doe. Kom ook in actie, in je dagelijks leven hier. Leef bewust: welke onrechtvaardige systemen houden wij met elkaar in stand door het eten dat we kopen, het mobieltje dat in onze zak zit?[3] Vraag je je wel eens af hoe het komt dat bepaalde kledingketens zulke goedkope kleding kunnen verkopen? Waar is die kleding gemaakt en onder welke omstandigheden? [4] Ik daag je uit om je eens in deze onderwerpen te verdiepen. En als je goede ideeën hebt of je besluit om je gedrag te veranderen, laat het me eens weten. Vertel erover, ik vind het leuk om te horen!

Tot slot nog een praktische aanwijzing van de Heere Jezus Zelf:
“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was  naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was  in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. […] Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mt. 25:35-36, 40)

 

[1] http://www.ijmnl.org/hetprobleem

[2] http://mensenhandel.nl/pagina/wat-is-uitbuiting

[3] Kijk hier eens op: https://www.rankabrand.nl/

[4] Een interessant artikel om te lezen: https://voedzo.nl/gezond-eten/eerlijk-eten-eerlijke-kleding/