Dag 6

Een echte rustdag:
Vandaag konden we een uurtje langer in bed blijven liggen. We gingen naar de gemeente van Dominee Dénes in Vrbas (waar we ook klussen). Hier woonden we met de groep een dienst bij en hadden we ontmoetingen met de gemeenteleden die aanwezig waren. In de dienst was er voor ons gelegenheid om ‘Als een hert’ en ‘Ik stel mijn vertrouwen’ te zingen en enkele woorden te spreken tot de gemeente. Hoewel de opkomst in de gemeente klein was, was het welkom warm en groots.

Na de dienst kwamen we terug op Central Home waar we met elkaar lunchten en ‘vrije tijd’ hadden om te rusten.

Aan het einde van de middag verzamelde een gedeelte van de groep zich om naar de kerkdienst bij dominee Aleksandar te gaan. Dit was een bijzondere dienst, waarin veel herkenbare liederen in het Servisch werden gezongen, waarbij wij in het Nederlands gewoon mee konden zingen. In deze dienst zouden aanvankelijk drie mensen gedoopt worden. Tijdens de dienst besloot een wat oudere vrouw, die al elf jaar betrokken was bij de gemeenschap, om zich toch ook te laten dopen. Een bijzondere ervaring. Ook werd het avondmaal gevierd samen met de gemeente. Na afloop vertelde dominee Aleksandar van de wonderlijke dingen die hij meemaakt in de gemeente: mooi om de volledige overgave aan God te ervaren. Uiteindelijk leven we allemaal in afhankelijkheid van God. Een troost, zegen en uitdaging in één.