Geestelijke strijd

Geen vlees en bloed, geen mensen, maar ‘overheden’, ‘machten’, ‘wereldbeheersers van de duisternis’ en ‘geestelijke machten van het kwaad’ zijn je tegenstanders (Rom.6:36-39).
Wat?! Wacht even, waar hébben we het over?

Ik heb het over geestelijke strijd.[1]

Misschien heb je gelijk een beeld bij waar ik het over heb, misschien ook niet.
Laten we er eens verder over nadenken. Wat is geestelijke strijd? En wat moeten/kunnen we ermee?

Wat?

Wat is ‘geestelijke strijd’ dan eigenlijk? Strijd heeft te maken met conflict, met oorlog, met confrontatie en gevecht. Dat, en dan op geestelijk vlak, is geestelijke strijd. Satan is de tegenstander van God en als jij Jezus wilt volgen, dan ben je daarmee een tegenstander van satan geworden. En dat kun je (soms) merken.

“Wanneer je groei ziet in je geestelijk leven, bereid je dan voor op moeite en strijd. Onze tegenstander wil namelijk niet dat we groeien in onze relatie, in intimiteit met God. Zolang de inwoners van Jeruzalem (in de tijd van Nehemia; Neh. 4:1,2) zich neerlegden bij de situatie dat de muren en poorten van Jeruzalem een puinhoop waren, liet de vijand hen met rust. Maar vanaf het moment dat ze een keer wilden brengen in de situatie en het opnamen voor de eer van God kwam de strijd.”[2]

Als je in actie komt, zoals van de zomer als je je bezig gaat houden met diaconaat en evangelisatie, dan komt de tegenstander ook in actie. En dan is een confrontatie mogelijk.

Waarom?

“De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Dat is het doel van satan, omdat hij zo’n enorme haat tegen onze God heeft. Hij gelooft in de goedheid van God en walgt ervan. En hij wil ook niet dat wij die God kennen of Hem dienen en eer brengen. Hij zal dus alles in het werk stellen om jou weg te houden van God en om jouw inzet voor Hem teniet te doen.

Hoe?

Oké, tegenstand dus. Maar hoe merk je dat? Dat kan op heel verschillende manieren, soms heel stiekem en subtiel (dat had je misschien niet verwacht).

Een paar voorbeelden.

  • Natuurlijk kost zo’n werkvakantie energie en verwacht je moe te worden, maar meerdere mensen van de groep geven aan extra moe te zijn. Ze slapen wel/niet goed en hebben toch weinig energie.
  • Meerdere mensen zijn ineens ziek, zwak en misselijk.
  • Er is –onverwachte- onenigheid in de groep.
  • Minder subtiel: je komt in aanraking met occultisme ter plaatse. Er gebeuren vreemde dingen..
  • De andere cultuur en gebruiken brengen je ineens hevig in verwarring over je geloof en je begint aan alles te twijfelen.

Hiermee wil ik niet zeggen dat alles een geestelijke oorzaak heeft of dat je alles moet ‘vergeestelijken’, maar het is wel goed om je bewust te zijn van de mogelijkheid.

En nu?

DE WAPENRUSTING

Waarom bewust zijn? Zodat je je er dan tegen kunt wapenen. Letterlijk: “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Ef. 6:10-12)

Bespreek als groep eens wat de diverse onderdelen van de wapenrusting inhouden en hoe ze je bescherming kunnen bieden. De enige aanval die voor ons is, doen we met het ‘zwaard van de Geest’. Door de Heilige Geest houden we stand.

Gebed

En natuurlijk gebed (Fil. 4: 6,7). Begin de dag bewust met gebed en ‘wapen je’. Leef dichtbij God. Want, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. We hoeven niet bang te zijn, want Hij heeft overwonnen!

“Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Rom. 6:36-39)

 

[1] Interessant artikel: http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/geestelijke-strijd-1/

[2] https://jesusinsite.wordpress.com/bijbelstudies/studie-per-boek/oude-testament/nehemia/nehemia-4-de-geestelijke-strijd/