Liefde betonen

Teen van Wiefferen, regioteam Hongarije, aan het woord over de waarde van jullie bezoek van de zomer:

Werken in Oost-Europa.

Zelf verricht al circa 30 jaar werk in Slowakije en Hongarije. Soms met een jeugdgroep, maar meestal met volwassenen, waarbij wij dan allerlei bouwvakachtige werkzaamheden verrichten.

Dit is heel erg dankbaar werk. De werkgroep Huizen, waarmee ik de werkzaamheden uitvoer, bestaat al die jaren al. Het verloop (wisseling van mensen, red.) van mensen is laag te noemen; vaak stopt men dan omdat de leeftijd te hoog wordt.

Wat mij en de anderen het meest is opgevallen, is dat de mensen waar je het werk verricht, zo dankbaar zijn en hun verbazing uitspreken dat christenen uit ‘rijke’ landen hun vrije tijd opofferen om daar te gaan werken.

Het werk dat jullie gaan doen is zeer nuttig, maar wat zeker zo belangrijk is, is dat jullie als christenen tonen wat naastenliefde is. Dit is zeker zo belangrijk als het Woord daar te verkondigen.

Naastenliefde is zeker in het tehuis Oltalom goed te zien. Wij komen daar al vele jaren en zien dan de armoede en het verdriet wat daar heerst. De sociale regelingen in Hongarije zijn slecht: als je geen werk hebt val je heel snel onder de sociale dienst en dat is zeker in Hongarije geen pretje. Je bent heel snel je huis kwijt en dan ben je dus dakloos. Er zitten daar verschillende ‘daklozen’ die een goede baan hadden, maar omdat ze werkloos werden hun huis uit moesten.

Misschien zijn er nu relatief minder daklozen aanwezig omdat men gemakkelijk buiten kan slapen, maar je kunt je voorstellen dat vooral in de winter – en die zijn koud in Hongarije – er heel veel mensen zijn.

Gods onmisbare zegen en veel sterkte met jullie mooie werk!

Met vriendelijke groet,

Teen van Wiefferen