Roma

Roma, zigeuners, gypsies, hoe je ze ook noemt (het liefst Roma, want dat is de meest neutrale term) van de zomer ga je mogelijk kennismaken met deze bevolkingsgroep. Wat voor beeld heb je bij deze groep mensen? In het algemeen worden Roma vaak gediscrimineerd en gezien als criminele mensen. Hoe komt dat eigenlijk? En kan het veranderen?

Roma zijn van oorsprong nomadisch, dat betekent dat ze rondtrekken. In veel delen van de wereld is dat ondertussen verboden en nu leven deze mensen vaak in woonwagenkampen of in achterstandswijken. Ook in Oost-Europa zie je dat de Roma in aparte gedeeltes van het dorp wonen, het ‘Roma-kamp’. Je kunt goed het verschil zien tussen de huizen daar en in de rest van het dorp.

Slecht imago
Rond 1400 begon de stigmatisering (brandmerken/een slechte reputatie geven) van deze groepen, die door kerk en overheid als heidenen werden beschouwd. Eigenlijk nam pas na deze periode hun welvaart enorm af. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de neerwaartse spiraal van armoede waarin dit volk is terechtgekomen.

En armoede kan tot criminaliteit drijven. Wat het slechte imago versterkt. Een slecht imago zorgt voor discriminatie, werkeloosheid, armoede, etc. Voor je het weet, zit je in een vicieuze cirkel van negatieve beeldvorming en ervaringen.

Onderwijs
“Roma hechten traditioneel weinig waarde aan onderwijs. Hun taal, het Romani, is een spreektaal zonder schriftelijke traditie. Lezen en schrijven worden daarom niet belangrijk gevonden. Nog altijd is het schoolverzuim onder Roma bijzonder hoog. Zij nemen nauwelijks deel aan het middelbaar onderwijs. De scholingsgraad onder de Roma is dan ook zeer laag, het analfabetisme bijzonder hoog.”

Vandaar ook dat HOE verschillende scholen ondersteunt die juist aan Roma onderwijs willen bieden, omdat onderwijs natuurlijk erg belangrijk is voor verdere ontwikkeling en de kans op een baan en plaats in de maatschappij.

(Benieuwd hoe jij nu al kunt helpen? Kijk ook eens op www.hoehelpt.nl/onderwijs)

Niet alleen gaan kinderen vaak niet naar school, ook leren ze thuis niet alle ‘basisvaardigheden’ zoals handen wassen en tanden poetsen en netjes op je stoel zitten. Op speciale Romascholen leren de kinderen de basiselementen van hygiëne en sociale vaardigheden, zodat ze daarna hopelijk goed aan kunnen sluiten op ‘gewone’ basisscholen. Romakinderen worden zonder deze voorbereiding anders vaak gediscrimineerd en genegeerd op de gewone scholen.

Spiraal
Gebrek aan onderwijs/opleiding, discriminatie, armoede, criminaliteit, een slecht imago: de combinatie van deze dingen zorgt ervoor dat Roma ook nu vaak een ‘ondergeschikte’ plaats in de maatschappij hebben. Wij geloven dat onderwijs, maar daarnaast ook het evangelie van Jezus Christus echt verandering kunnen brengen in de cultuur van Roma. Daar willen we aan werken, aan bijdragen. Mag de liefde van Christus harten veranderen!

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people