Wat is nu armoede?

Armoede is wereldwijd doodsoorzaak nummer 1

Een krasse uitspraak die misschien om uitleg vraagt. Wat het betekent, is dat meer dan de helft (52%) van alle sterfgevallen in landen met lage inkomens in 2015 werden veroorzaakt door besmettelijke ziekten, overlijden en aandoeningen rondom zwangerschap/bevalling en een voedseltekort.[1]
Met andere woorden: ‘armoede is doodsoorzaak nummer 1’, omdat mensen een tekort hebben aan medische zorg en voedsel.

Eerste levensbehoeften
Maar wat is armoede dan eigenlijk? Laten we eerst even naar een definitie kijken. Volgens de Verenigde Naties is armoede “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.”[2] Eerste levensbehoeften zijn voedsel, drinkwater, een dak boven je hoofd en kleding. Simpel: als je te weinig middelen hebt om in leven te blijven, ben je arm.

Jouw reactie?
Maar wat doen we met dat gegeven? Wat doet het met je als je mensen ziet of gaat zien die in armoede leven? Om je een indruk te geven van armoede in Oost-Europa, hier een filmpje.

Wat voor gevoel roept zo’n beeld bij je op? Wordt je boos? Krijg je medelijden? Voel je je machteloos? Of doet het je misschien eigenlijk niet zo veel?

Ervaren deze mensen hun eigen situatie ook altijd als armoede? Misschien hebben ze wel genoeg om in hun eerste levensbehoeften te voorzien en zijn ze gelukkig … Armoede is deels namelijk relatief. (Let op: ik zeg hiermee niet dat armoede OK is). Volgende week ga ik hier verder op in.

Wat kan ik doen?
Bid. Ik geloof dat gebed het allerbelangrijkste is om mee te beginnen. Bid voor de wereld, bid voor je ‘arme’ naaste. Bid voor een open en liefdevol hart.

Geef. Denk eens na over het geld dat jou is toevertrouwd. Hoe kun je daar anderen mee dienen? Wat kun je missen en delen met iemand die het misschien meer nodig heeft dan jij? (En dit zeg ik net zo goed tegen mezelf!)

Doe. Kom ook in actie. Zoals je van de zomer concreet je naaste gaat dienen.

Tip voor een bijbelstudie over dit thema:
http://gainhelpt.nu/app/uploads/2012/05/Bijbelstudie-over-armoede.pdf

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index1.html

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede