Your story

… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Hd.1:8)

Getuigen zijn, dat is waar ik het deze week over wil hebben. Vorige week hadden we het over Gods verhaal, deze week hebben we het over ‘jouw’ verhaal.

—Persoonlijk—
Met Gods verhaal heb je een belangrijk iets in handen: het verhaal van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus. Maar wat betekent dat dan voor jou persoonlijk? Waarom is het evangelie een blijde boodschap voor jou? Wat heb jij gezien en meegemaakt van Gods goedheid? Dat is namelijk relevant als je met iemand praat. Diegene wil hoogstwaarschijnlijk niet alleen een rationeel verhaal over de kern van het christelijk geloof, maar juist een persoonlijk verhaal over wat het voor jou betekent! Jij mag getuigen…

—Maar wat is getuigen dan?—
Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. Je kunt getuige zijn van een huwelijk, maar ook van een ongeluk of misdaad. Als jouw getuigenis wordt gevraagd, mag je vertellen wat je precies heb gezien of meegemaakt.

Zo is het ook met getuigen zijn van Jezus Christus en van Gods werk in jouw leven. God heeft iets gedaan en jij hebt dat gezien en meegemaakt. Dat mag je aan anderen vertellen.

‘Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.’ (Hand. 4:19)

—Overtuigen?—
Dat is dus iets anders dan ‘overtuigen’. Overtuigen is iemand door middel van argumenten laten geloven dat het waar is wat jij vertelt. Dat is niet waartoe wij geroepen worden in bovenstaande tekst. Getuigen is aan ons, overtuigen doet de Heilige Geest in iemands hart.

Dat hoef je dus ook niet te proberen. En persoonlijk vind ik dat wel ontspanning geven: ik hoef niet te overtuigen, ik hoef alleen te delen wat God voor mij betekent en hoe ik Hem heb ontmoet en aan het werk heb gezien in mijn leven.

Natuurlijk is het goed om te weten wat je gelooft en waarom, om kennis en argumenten te hebben die je geloof onderbouwen, om bereid te zijn die te delen. Maar het hoeft niet de ander over de streep te halen.

—Heilige Geest—
Iemand zei eens tegen mij: ‘Never talk to a person about God, before you talk to God about that person’. Met andere woorden: praat niet met iemand over God, voor je met God over die persoon hebt gesproken en voor hem/haar hebt gebeden. Is het een goed moment om over God te spreken met deze persoon? Wat mag/kan ik zeggen? Wat wil God zeggen?

We leven na Pinksteren en dat betekent dat de Heilige Geest is uitgestort. Die Geest woont in ons, wil ons leiden en woorden geven! Vertrouw daarop en vraag Hem ook om die leiding en die woorden als je ze nodig hebt. In de tekst boven dit artikel staat het zo mooi: ‘…u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen […] en u zult Mijn getuigen zijn…’ In die volgorde: eerst de Heilige Geest, dan getuigen. Eerst bidden, dan praten (en luisteren!). Niet uit eigen kracht, maar in afhankelijkheid.

De Geest geeft ons gelegenheden om met mensen te praten, dus laat je leiden en ren niet vooruit. ‘En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.’ (Kol.3:14)

 

Meer lezen? Lees dit artikel eens:
http://www.herschepping.nl/08wl/getuigen_06persoonlijk_getuigen.php