Zondag rustdag

Dobre dan, 

Zondag rustdag. 
Vandaag hebben we erg rustig aan gedaan. 
Goed om te horen dat de dominee vanochtend aandacht aan de werkvakantie gaf. 
Vanaf morgen begint de ervaring voor de rest van de groep; een ervaring om nooit te vergeten. Dat is zeker. 

We vragen ons af of dominee Aleksandar wel eens een rustdag heeft. Zondag is voor hem in ieder geval een hectische dag. Uit alle dorpen in de omgeving moet hij gemeenteleden halen, omdat ze anders geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen. Bij een van de ritten moest ik mee, omdat hij eigenlijk niet alleen in de bus mag zitten vanwege bedreigingen aan zijn adres. Zijn vermaningen om af te zien van een zondig leven vallen niet overal in goede aarde. 

Toch is hij zo dankbaar voor alles wat hij mag ontvangen. Uit dankbaarheid heeft hij Alice een beeldhouwwerkje gegeven. Dit is gemaakt door een dierbare vriend van hem en is voor hem van grote waarde. Er staan Bijbelteksten in gegraveerd over het Woord en de kracht daarvan. Het Woord is zijn grote houvast en hij spoort zijn gemeente aan daaruit te leven. 

Wat Bijbellezen betreft: het grootste gedeelte van zijn gemeente kan niet lezen. Daarom leest hij in de dienst een Bijbelgedeelte voor, waarna de gemeente dit nazegt. Een mooie manier om het beter door te laten dringen. 

Blijf alstublieft bidden voor de dominee, zijn gezin, zijn werk en zijn gemeente. Zij bidden ook voor onze gemeente. Mooi dat we in een ander land, op een andere manier en in een andere taal dezelfde God aanbidden. 

We kijken uit naar morgen, wanneer de rest van de groep zich bij ons zal voegen. We bidden dat de reis voorspoedig mag verlopen en dat we morgen compleet zullen zijn, zij het zonder Matthijs en Carolien. We wensen hen veel sterkte toe. 

Hartelijke groeten en tot morgen.