Hé, vertel eens: Harm Brand

Maak kennis met één van de JC-leden.

Wat is jouw taak bij de jongerencommissie?

Mijn taak bij de JC is het begeleiden van groepen jongeren die een diaconale reis naar Oost-Europa willen gaan maken. Ik bezoek hen 1 of meerdere keren, en begeleid hen in de voorbereidingen.

Waarom vond je het leuk om bij de jongerencommissie te gaan?

Mijns inziens is het belangrijk om m’n leven op een waardevolle manier in te richten, vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus. Daarnaast is het mooi om jongeren te begeleiden bij reizen zoals HOEliday dit organiseert. Dit omdat dit soort reizen over het algemeen als levens veranderend worden ervaren.

Wat is je het meest bijgebleven van een reis naar Oost-Europa? (Wat was indrukwekkend? En waar gebeurde/was dat?)

Bij deze vraag schieten me 2 plaatjes te binnen, waarvan 1 in het ‘daklozenkamp’, net buiten Boedapest. Dat heb ik als schrijnend ervaren, om te zien hoe deze mensen in bittere armoede moeten leven, juist met het oog op de naderende winter. Het andere plaatje was in een daklozenopvang, ook in Boedapest, Hongarije. Hoewel ik niet twijfel aan de liefde en inzet van de hulpverleners ter plaatse, was het heftig om te zien hoe mensen in hun eigen vuil op een bedje lagen in een opvangcentrum..

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt of gegeten in Oost-Europa?

Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt was in Hongarije, een paar gastvrije locals bleven ons maar palinka geven, een zelfgestookte sterke drank. Hoewel we er vriendelijk doch dringend voor bedankten, bleef de gastheer maar bijschenken.. weglopen kon ook niet, want we zaten op een afgeschermde veranda bij hun thuis, en daaromheen liepen 2 honden die er niet al te vriendelijk uitzagen, en alleen luisterden naar hun baas, die tevens onze gastheer was.:)

Kun je een inspirerende quote met ons delen?

God is most glorified by us, if we are most satisfied in Him! #johnpiper