Wat koeken en luisteren met elkaar te maken hebben

Socialer zijn, dat is de uitdaging voor van de zomer. ‘Maar ik ben heel sociaal’, hoor ik je denken. Mooi, dat is alvast handig. Kun je ook goed luisteren en vragen stellen? Open en eerlijk iemand benaderen die vanuit een andere culturele achtergrond dingen heel anders zegt en doet? Misschien wordt dat al wat lastiger 🙂 Of je hebt er geen ervaring mee, dat kan natuurlijk ook.

Een paar jaar geleden heeft dhr. Jasper Lensen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van jouw reis voor de mensen in Oost-Europa voor zijn studie Godsdienst Pastoraal Werk. In dit artikel een paar van zijn conclusies en tips.

Sociale contacten
Wat hij als eerste noemt, is dat mensen in Oost-Europa vinden dat er “meer aandacht geschonken moet worden aan sociale contacten. De Nederlandse drang om te helpen mag wat meer op de achtergrond komen.”

Relaties zijn belangrijk in Oost-Europa. Een maaltijd is een sociale aangelegenheid en die moet je dus niet afraffelen. Probeer de rust te nemen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen en daarna pas over te gaan tot de ‘zakelijke’ kant van het werken.

Wederkerigheid

Een van de elementen van de visie van HOE is ‘wederkerigheid’, met andere woorden van een gelijkwaardige relatie. Daarin luister je naar elkaar en is er geen houding dat de één de ander kan vertellen wat hij/zij moet doen. Dus, jij als Nederlander komt van de zomer niet om de mensen in Oost-Europa even te vertellen wat en hoe zij iets ‘beter’ kunnen doen.

Jasper: “Ontmoetingen op basis van gelijkwaardigheid brengen verschillende bevolkingsgroepen dichter tot elkaar. In mijn gesprekken met mensen in Oost-Europa kwam vaak naar voren dat ze het echte gesprek weleens misten. Met echt bedoelden ze dan een gesprek met een open oor en hart om elkaar beter te leren kennen. Nederlanders hebben de neiging om al dan niet bewust hun eigen visie als maatgevend te zien, zonder rekening te houden met de culturele, historische en maatschappelijke omstandigheden van de Oost-Europese mens. Dat is jammer, want mensen in Oost-Europa staan open om wat te leren, maar willen ook hun ideeën delen.”

Probeer dus echt te luisteren en te vragen om beter te begrijpen. Waarom doen de mensen wat ze doen? Waarom op die manier? Je zou er zo maar wat van kunnen leren!

Wanneer hebben werkvakanties een meerwaarde?

“Wanneer ze gerealiseerd worden in samenwerking en oprechte betrokkenheid met de lokale kerkelijke gemeenten in Oost-Europa.” Bereid je met elkaar voor op de reis en bespreek met elkaar wat voor houding je kunt aannemen. Dan zal de werkvakantie zowel voor jou als voor mensen in Oost-Europa geestelijk verrijkend zijn.

Tips van Jasper

  1. Werk samen als Nederlandse en Oost-Europese jongeren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van kinderevangelisatie-activiteiten, maar ook samen de handen uit de mouwen steken is een goede manier om contact te krijgen. Door de samenwerking ervaren de Oost-Europeanen ook dat het hun project is.
  2. Zoek in de vrije tijd mogelijkheden om contacten te creëren tussen Oost-Europese en Nederlandse jongeren. Dat kan door een voetbalwedstrijd te organiseren of samen een dagje op excursie te gaan.
  3. Zoek ook op geestelijk vlak elkaar op. Organiseer een gezamenlijke Bijbelstudie. Zo creëer je diepgang in de contacten tussen beide jongerengroepen.
  4. Stel je relatiegericht op. Oost-Europeanen nemen meer tijd voor elkaar. Het is goed om tijdens de voorbereidingen je in eerste instantie erop te richten dat je elkaar beter leert kennen.
  5. Het is belangrijk dat de mensen in Oost-Europa tijdens het voorbereiden van de werkvakantie duidelijk kunnen aangeven wat ze willen. Hiervoor is het van belang dat er actief wordt geluisterd. De Oost-Europeaan vindt het namelijk moeilijk om iets te weigeren terwijl hij/zij het er eigenlijk niet mee eens is.
  6. Geef als groep op de plek van de werkvakantie aandacht aan hoeveel energie het gekost heeft om deze werkvakantie mogelijk te maken. Dat komt de onderlinge verstandhouding ten goede.”