Mensen met visie

Zondagmorgen staat ons bezoek aan Ogra gepland. Dit bezoek begint met het bijwonen van de dienst, geleid door ds. Lukacs. De dienst is in het Hongaars, dus dat is wat lastig te volgen voor ons. Gelukkig geeft hij aan het eind even een korte samenvatting in het Engels, zodat ook wij er nog wat van mee kunnen nemen.

Na de dienst drinken en eten we wat naast de kerk waar ze een deel van de tijd wonen. De vrouw van Lukacs, Csilla, is namelijk de dominee van het dorp Cuci en daar wonen ze het andere deel van de tijd.

Dat we hier met een visionaire dominee te maken hebben, wordt snel duidelijk als we werkvakanties noemen. Lukacs haast zich te zeggen dat werkvakanties prima zijn, maar dat hij het belangrijk vindt dat ze wederkerig zijn. Dus niet alleen het bezoek van een Nederlandse groep die aan het werk gaat: hij heeft hen ook iets aan te bieden en hij heeft daar ook ervaring mee. Zijn plan? Eerst vijf dagen of een week een rondreis maken, authentieke ambachten bekijken en aan de hand daarvan Bijbelstudies doen met elkaar. Een vorm van ‘aanschouwelijk onderwijs’ dus. Hij denkt aan dingen als het bezoeken van een herder (de goede Herder), een pottenbakkerij (Hij is de Pottenbakker, wij zijn de klei), zoutmijnen (wij zijn het zout van de wereld), etc. Na deze week gaat de groep dan naar Ogra/Cuci om mee te helpen met een vakantiebijbelweek en praktische werkzaamheden te verrichten. Het zou het leukste zijn als het een reis zou worden van jongeren uit Nederland met jongeren uit Roemenië, om zo elkaar op een ontspannen manier te leren kennen en de Bijbel samen te bestuderen.

Ik vind het persoonlijk een prachtidee! Wie gaat er mee?

’s Middags gaan we op bezoek in Târgu Mures bij het echtpaar Denes. Hij is predikant en samen zijn ze vijf jaar geleden gestart met een huiswerkklas in het gebouw naast hun huis. Ze werken met groepen van tien leerlingen. De kinderen komen van verschillende scholen en verschillende klassen. Ondanks de verschillen accepteren de kinderen elkaar. De kinderen krijgen ook een maaltijd. De school wordt gerund door vrijwilligers. Gemeenteleden verzorgen het eten. De klaslokalen zien er gezellig uit en er hangen allerlei creatieve knutselwerken van de kinderen.

Vorig jaar had het echtpaar problemen met een oma van twee kinderen. Die wilde haar kleinkinderen van de naschoolse opvang halen omdat ze het niet zo nodig vond. Het echtpaar legde uit dat de kinderen een maaltijd krijgen en dat het huiswerk maken na schooltijd van belang is voor de toekomst van de kinderen. Dat vond de oma uiteindelijk ook belangrijk. En dus kwamen de kinderen weer naar school.

Mooi om zo op één dag meerdere mensen met visie te ontmoeten. Inspirerend vind ik dat.